Når du vil starte en ny spejdergruppe, har du brug for nogle dedikerede mennesker omkring dig, der også brænder for at starte en ny gruppe – du har brug for et opstartsteam. Der er to grunde til at det er godt at være flere: det er sjovere og det er mere forpligtende. Begge dele øger jeres sandsynlighed for succes.

Opstartsteamet gør det muligt at starte en gruppe selv om, der endnu ikke er fundet spejderledere til gruppen. Hvis gruppen har fundet en spejderleder, så aflaster opstartsteamet denne.

Opstartsteamets opgaver

Opstartsteamet forpligter sig til at stå for opstarten af den nye gruppe. Typisk forpligter opstartsteamet sig til at hjælpe i et år: hhv. med at opbygge gruppen et halvt år før gruppen får spejdere og det næste halve år med at stabilisere gruppen. Teamet er ansvarligt for at lægge en handleplan for opstarten af den nye gruppe og følge denne plan.

Opbygning af gruppen

Teamets opgave det første halve år er at rekruttere gruppeleder og spejderledere til gruppens første enhed og samarbejde med kommunen, og eventuelt den lokale kirke, om at finde et sted spejdergruppen kan høre til. Når der er fundet 2-3 ledere og et sted, begynder teamet at fokusere på at rekruttere spejdere, skabe synlighed omkring gruppen og sikre de nødvendige materialer og økonomi.

Stabilisering af gruppen

Når gruppen har startet sin første enhed og fået spejdere, så begynder opstartsteamets opgaver at omhandle stabilisering af gruppen. Teamet støtter gruppelederen i at sørge for, at lederne har det godt sammen, at de føler sig klædt på til opgaven og at der er en god forældrekontakt. De fokuserer på at få besat posterne til gruppebestyrelsen inkl. kasserer med engagerede forældre og klæder gruppen på til at kunne stå på egne ben.

Inspiration til at finde dit opstartsteam

  • Kontakt din lokale regionsledelse. Regionsledelsens kerneopgave er gruppeudvikling og samtidig har de et stort netværk. Spørg regionsledelsen om de har en leder, der vil være med i opstartsteamet og om de har nogle i deres netværk, som kunne være interesserede. Find din lokale regionsledelse
  • Kig i dit eget netværk: Hvem kender du, som synes det er sjovt at starte noget nyt?

Gode kompetencer i opstartsteamet

Når du finder folk til dit opstartsteam, vil I være rigtig godt klædt på til at løse opgaven, hvis I tilsammen har følgende kompetencer.

  • En der kender lokalområdet
  • En der er god til at skabe relationer
  • En der er god til at planlægge
  • En der er handlekraftig
  • En der er god til at få ideer

Dog er den allervigtigste kompetence gå-på-mod, så har I ikke alle kompetencer, så bare klø på.